Välkommen till Brf Magasinet på Norra Älvstranden i Göteborg


Är ni boende i Brf Magasinet på Norra Älvstranden, logga in för att kunna nyttja hemsidan fullt ut!

Har du inte fått en inbjudan till hemsidan, registrera er genom att trycka logga in, skapa sedan ett inlogg, styrelsen kommer då godkänna ert medlemsskap om ni finns i vårt medlemsregister. Det kan ta några dagar innan ni blir godkända, så prova gärna att logga in efter 2-3 dagar, då ska ni ha tillgång till medlemssidorna.

Funger det fortfarande inte, hör av er till styrelsen så hjälper vi er. styrelsen@brfmagasinet.se

Är du fastighetsmäklare, ta en titt under Allmänt -> Information för mäklare, där finner du svar på de flesta frågorna.

Bostadsrättsföreningen består av 119 lägenheter fördelade på två hus och fem trappuppgångar:

Bratteråsgatan 60
Bratteråsgatan 62
Bratteråsgatan 64
Bratteråsgatan 66
Bratteråsbacken 33

BYGGNADERNA

Brf Magasinet – en del av Göteborgs historia

1915 invigdes handelskvarnen i Göteborg, som kommit att kallas Juvelkvarnen. Vid början av 1900-talet fanns en ökad efterfrågan på spannmålsprodukter, och kvarnen malde säd och levererade mjöl till Göteborgs brödproduktion ända fram till 2001. Kvarnen i mörkrött tegel ritades av stadsarkitekt Per Lennart Håkansson och låg strategiskt placerad på Eriksberg, vid Göta älvs strand, med egen kaj vid hamninloppet. Vid denna tidpunkt var kvarnen med silor stadens högsta byggnader. Kvarnen var en föregångare för sin tid och en av Sveriges första byggnader av armerad betong.

1925 tog Kooperativa förbundet, KF, över kvarnen och kallade den Tre Lejon. Här arbetade vid denna tidpunkt 140 anställda. KF var 1958 med och startade Brödinstitutet, som hade till uppgift att få människor att äta mer bröd. Detta ledde fram till att Socialstyrelsen gick ut och uppmanade människor att äta minst sex skivor bröd om dagen. I början av 1980-talet började dock KF att avveckla sin industriverksamhet. 1990 fick anläggningen namnet Juvelkvarnen och var i bruk fram till maj 2001, då KF bestämde sig för att sluta helt med tillverkning av mjöl och spannmålsprodukter. Maskinerna såldes till konkurrenten Cerealia och flyttades till Riga för vidare produktion där. Byggnaderna som kallas Juvelkvarnen ingår numera i kommunens bevarandeprogram och är minnen från svensk industrihistoria.

Utan att påverka det yttre nämnvärt omvandlades byggnaderna till bostäder under regi av JM under 2010-talet. Byggnaderna förenar den äldre yttre charmen med nyproducerade lägenheter invändigt och stod klara för inflyttning under sommaren/hösten 2013.